Naše reference

Environmentální audity

 • BIOS, s.p. Sedlčany (3 závody)
 • SAPELI, spol. s r.o. Polná u Jihlavy
 • Škoda Plzeň, Válcovny s.r.o. (audit pro EBRD)
 • Královopolská strojírna, s.p. Brno, slévárna šedé litiny
 • Color Jersey s.r.o., Krásná Lípa
 • Železárny Velký Šenov, s.r.o.
 • Skládka Pozďátky

Rizikové analýzy

 • ABB-Elektro Praga, s.r.o. Jablonec nad Nisou, závody Jablonec, Tanvald
 • Válcovny trub, Energetika s.r.o., Chomutov (areál plynárny, areál teplárny)
 • Válcovny trub a.s. Chomutov (celý areál)
 • Spolana Neratovice a.s.
 • Skládka TKO Pelhřimov, MÚ Pelhřimov
 • Skládky ve vojenském prostoru Mladá

EIA

 • Rozšíření výroby limonád, TOMA TRADE spol. s r.o., Nehvizdy
 • Otvírka DP Krásný Les, Pískovny Hrádek, spol. s r.o.
 • Stavba Městský okruh Myslbekova - Pelc-Tyrolka (stavba Blanka)
 • Solidifikační linka DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem
 • Rekonstrukce ocelárny, Škoda, Hutě, Plzeň, s.r.o.
 • Dioxiny Spolana - odstranění starých ekologických zátěží

Studie, projekty, metodiky, posudky


 • Snížení produkce odpadů při výrobě efedrinu, VÚAB Roztoky s.p.
 • Posouzení úpravy odpadů solidifikací, GESTA a.s. Rynoltice
 • Studie k uvedení asapalu na trh,.A.S.A a.s., Praha
 • Současná právní úprava problematiky starých zátěží a zkušenosti s jejím uplatňováním, VÚV TGM Praha
 • Příprava a sušení třísek (podklad k odvolání vůči rozhodnutí ČIŽP OO), Kronospan CR, spol. s r.o., Jihlava
 • Metodická pomůcka MŽP pro orgány veřejné správy - výkon veřejné správy dle zákona č. 185/2001 Sb.
 • Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů (Věstník MŽP č. 12/2002)
 • Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP č. 9/2003)
 • Metodický pokyn pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce (Planeta č. 9/2004)
 • Metodický návod k systému uzavírání (zacyklování) materiálových toků surovin, které tvoří materiálovou základnu sběrových odpadů kovů, papíru a skla (MPO, 9.1.2006)
 • Metodický návod pro plnění povinnosti původců odpadů, stanovenou §16 odst.1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, k vykonávání kontroly vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a POH ČR, POH kraje a POH původce (Věstník MŽP č. 9/2007)
 • Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (Věstník MŽP č. 3/2008)
 • Metodický návod odboru odpadů pro zařazování odpadů podle přílohy III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů (MŽP, 8/2008)
 • Technické podklady pro vyhlášky MŽP č. 376/2001 Sb., 382/2001 Sb., 383/2001 Sb., 294/2005 Sb.

POH


 • ABB s.r.o., provozovna ABB s.r.o. Elektro-Praga Jablonec nad Nisou
 • Českomoravský cement , a.s., nástupnická společnost, provozovny Králův Dvůr a Radotín
 • VCES a.s., provozovny Chrudim, Opatovice, Pardubice, Solnice, Hradec Králové, Deštné v Orlických horách, Olomouc

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

 • Celkem bylo vystaveno více než 50 osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu.
 • Mezi žadatele patřily např.: Sklárny Kavalier a.s., Sázava, Sklo Bohemia a.s. Světlá nad Sázavou, SAKO Brno a.s., Ostrovská teplárenská a.s., GESTA, a.s. Rynoltice, Slévárna TATRA, a.s., CRYSTALEX a.s. Nový Bor, ZPS-Energetika a.s., Zlín, KRONOSPAN CR spol. s r.o., Jihlava.

Znalecké posudky

 • OkÚ Třebíč, posouzení skládky Pozďátky
 • Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace, nebezpečnost odpadů obalů od mořeného osiva
 • ČIŽP OI Praha, posouzení technologie k nakládání s odpady fy IDOS
 • Železárny Velký Šenov, s.r.o. , stanovení závazků organizace vyplývajících z ekologických zátěží identifikovaných v jejich areálu
 • MŽP - Odstraňování nebo využívání odpadů skladovaných firmou SNOG HK spol. s r.o. Libčany v bývalém areálu společnosti Vertex v Libčanech

Agenturní ekolog, trvalá spolupráce

 • JOTUN POWDER COATINGS (CZ) a.s.
 • České aerolinie a.s.
 • Ondrášek INK-JET SYSTÉM, s.r.o.
 • Ostrovská Teplárenská a.s.
 • SUDOP a.s. Praha
 • GEO-TEC CS a.s.
 • GESTA a.s.
 • EKOM CZ a.s.

Zavádění a auditování systémů řízení (EMS, QMS)

 • Trvalá spolupráce s CO TZÚS s.p., CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, ČSJ-CERT, Stavcert Praha s.r.o.

Vzdělávání


 • Kurz pro osoby pověřované MŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (kurz je organizován ČSJ - kurz je pořádán cca 2x/rok již cca 10 let) a doškolovací program pro pověřené osoby
 • Kurz pro manažery vzorkování odpadů (kurz je organizován ve spolupráci s firmou Forsapi s.r.o., a doškolovací program pro absolventy kurzu)

Aktuálně
 • Pro zadavatele MŽP ČR jsme ukončili studii "Podklad pro stanovení skutečných vlastností železničních pražců" (9.2011)

Aktuality

21. 03. 2015
Pozvánka na Kurz vzorkování odpadů 8.-10. 4. 2015. (viz "ke stažení")
21. 03. 2015
Seminář- školení pro prověřené osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 20.-24. 4. 2015 (VHO viz stránky www.csq.cz)