Úvod

Firma UNIVERZA- Středisko odpadů Praha, s.r.o.

Jsme rodinná poradenská firma, která si zakládá svoji pověst zejména na kvalitní práci svých pracovníku. Počet pracovníků firmy od roku 1995, kdy se v současné podobě objevila na trhu, nepřesáhl číslo sedm.

Portfolio zákazníků tvoří podle objemu tržeb z cca 40 % orgány státní správy (MŽP, MPO, ČIŽP, Krajské úřady, Policie ČR), z cca 40 % firmy trvale spolupracující (TZÚS Praha s.p., CSQ-CERT, CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, Státní zdravotní ústav atd.) a z 20 % firmy s jednorázovými zakázkami.

Cílem firmy je navýšit objem tržeb od trvale spolupracujících firem. V tomto směru s Vámi rádi navážeme spolupráci, aby jste se i Vy mohli přesvědčit o přátelském a seriozním přístupu našich zaměstnanců, příjemných cenách a vysoké kvalitě našich služeb.

S námi odpovědně při ochraně životního prostředí!

spolupracujeme_02.gifspolupracujeme_01.gifspolupracujeme_03.gifspolupracujeme_04.gifspolupracujeme_05.gifspolupracujeme_06.gifspolupracujeme_07.gif

Spolupracujeme

Trvalá spolupráce - smluvní ekolog, dohled nad právním stavem a plněním právních požadavků zákonů na ochranu ŽP, komunikace s orgány státní správy, správní řízení, konzultační a vzdělávací činnost;

Poradenství
- čistší výroba, zavádění EMS a EMAS, zavádění QMS, uvedení firmy do právního stavu v souladu se složkovými zákony na ochranu ŽP, plány odpadového hospodářství na všech úrovních, zpracovávání interní organizačně řídící dokumentace, provozní řády zařízení k nakládání s odpady apod.;

Expertní činnost - vzorkování odpadů a odpadních vod, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, znalecké posudky v oboru nakládání s odpady a ekologických škod, EIA, ekologické audity, interní audity EMS, úvodní environmentální přezkoumání před zaváděním EMS, stanoviska k rozvojovým a investičním programům z hlediska jejich dopadů na životní prostředí.

Aktuality

21. 03. 2015
Pozvánka na Kurz vzorkování odpadů 8.-10. 4. 2015. (viz "ke stažení")
21. 03. 2015
Seminář- školení pro prověřené osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 20.-24. 4. 2015 (VHO viz stránky www.csq.cz)