Ke stažení

Pozvánka na kurz vzorkování 8.-10. 4. 2015 (viz "aktuality")

ČOV Liberec - výsledky doškolovacího semináře

ČOV Brno - Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 5. 6. 2014 v ČOV Brno - Modřice, akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace

SAKO Brno - Testování vzorků škváry odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 9. 2013 v zařízení na energetické využití odpadů společnosti SAKO Brno a.s.

Celio – doškolovací kurz Vzorkování heterogenních materiálů upravovaných biodegradací

Leština – doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II

Výsledek analýz vzorků odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17.5. 2013 v Zařízení na energetické využití odpadů Praha 10 Malešice, společnosti Pražské služby a.s.

Lužice – doškolovací kurz. Vzorkování heterogenních materiálů

Environmentální aspekty – cesta k účinnosti EMS

Chocerady - doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku

Aktuality

21. 03. 2015
Pozvánka na Kurz vzorkování odpadů 8.-10. 4. 2015. (viz "ke stažení")
21. 03. 2015
Seminář- školení pro prověřené osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 20.-24. 4. 2015 (VHO viz stránky www.csq.cz)